نظام نامه

منشور ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

1.        تدوین برنامه های عملیاتی لازم به منظور اجرائی نمودن راهکارهای پیشگیری و مراقبت از نقاط آسیب دیده

2.      پایش و ارزشیابی برنامه های عملیاتی ابلاغی پیشگیری و مراقبت از نقاط آسیب پذیر

3.   نهائی نمودن سنجه های اندازه گیری سلامت اداری در ادار کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به منظور انجام ممیزی و ارزیابی

4.      تدوین راهکارهای تشویق کارکنان و مراجعین در اجرای قانون سلامت اداری

5.      ارتقاء سازو کارهای کشف و اعلام تخلفات و جرائم به مراجع ذیصلاح6

6.      تهیه و تدوین برنامه های آموزشی آگاه سازی در راستای ارتقاء سلامت اداری

7.      آگاه سازی مراجعین نسبت به حقوق و تعهدات قانونی

8.      پیگیری استقرار سیستم جامع رسیدگی به شکابات تحت وب

9.      استانداردسازی نحوه ارائه خدمات به مراجعین

10. سنجش رضایت مندی مراجعین از خدمات ارائه شده در حوزه سلامت اداری

اطلاعیه بازرس سلامت اداری

اطلاعیه بازرس سلامت اداری

به استناد تبصره یک ماده(91)قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتخاب بازرسان متعهد و متخصص به مدت 3سال به منظور انجام بازرسی های مستمر و پیشگیری از بروز تخلفات اداری(اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری) و بررسی گزارش های مردمی در این خصوص،بدین وسیله به اطلاع می رساند بازرس اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی آقای بهزاد علمدار می باشد.

شماره های تماس:08634032919-09183684626

گزارش به بازرس مبارزه با رشوه و ارتقاء سلامت اداری


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶