تماس با ما

آدرس :

اراک - هپکو ،فاز یک شهرک شهید بهشتی،روبروی هتل پیام

کدپستی 3135-5-38189

تلفن :34032608،34032609،34032615،34032927،34032928-086

دورنگار : 33134200، 33132512-086

  آدرس وب سایت اداره کل :www.markazi.mcls.gov.ir  دفتر مدیریت: 33133310، 33130028

رئیس حراست:08633139110

معاون تعاون: 34032613

معاون اشتغال و کارآفرینی: 34032920

نمابر اشتغال و کارآفرینی: 34032915

دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری: 34032926

واحد فناوری اطلاعات :34032919

رئیس روابط کار: 34032918 

اداره امور اجتماعی: 34032930 

آدرس وب سایت اداره کل : www.markazi.mcls.gov. ir

 

َشهرستان                کد            تلفن              نام رئیس/سرپرست                               

اراک    

086 33121484   آقای ملوکی
 
محلات 086 43249011   آقای  علی حسن زاده  
شازند 086 38224773   آقای محمودی
 
ساوه
086 42222360   آقای حق پرست
 
دلیجان 086 44221780   آقای  معصومی
 
خمین 086 46341930   آقای مختاری
 
تفرش
086 36222232   آقای  نظریان  
کمیجان 086 35454948   آقای ینگی ملکی

 زرندیه

086 45227911   آقای علی رحم نادری  
 آشتیان 086 37224354    آقای محمد رضا عمید