میز خدمت

به نظر شما کیفیت ارائه خدمات در میز خدمت (حضوری توسط کارشناسان ) چگونه می باشد ؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 35% )
خوب
( 20% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 45% )

تعیین حداقل دستمزد

نظرسنجی از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99نتایج نظرسنجی :
بسیار خوب
( 42.1% )
خوب
( 18.4% )
متوسط
( 5.3% )
ضعیف
( 34.2% )

نظرسنجی از سایت

تا چه اندازه این تارنما نیازهای شما را برآورده می سازد؟