صفحه نخست » تماس با ما

تماس با ما

آدرس :

اراک - هپکو ، فاز یک شهرک شهید بهشتی ، روبروی سازمان  حمل ونقل و پایانه ها-

کدپستی 3135- 5-38189

تلفن گویا:    33124444

تلفن :33140059 ،34032615، 33140058-086

دورنگار : 33134200، 33132512-086

  آدرس وب سایت اداره کل :www.markazi.mcls.gov.ir