راهنمای احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

این سامانه صرفا برای خانوارهایی طراحی شده که یارانه آنان از اسفند ماه 1393 قطع شده است. 
اگر به هر دلیل دیگر مانند جاماندن از ثبت نام بهار 1393 در سازمان هدفمندسازی یارانه ها یا تغییر بعد خانوار به دلایلی چون ازدواج، طلاق، تولد و فوت پرسشی دارید، منتظر اطلاعیه های سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشید. تصمیم گیری در این خصوص بر عهده سازمان فوق است.