راهنمای ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

راهنمای ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

نام دستگاه اجرایی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آدرس سایت: http://estelam.mcls.gov.ir
مخاطبین: متقاضیان دریافت مستمری از سازمان های بازنشستگی
قوانین و مقررات بالادستی: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

مدارک لازم: کد ملی یا کد بیمه یا اطلاعات هویتی(نام ، نام خانوادگی، شماره شناسنامه) از طریق یکی از این اطلاعات این استعلام گرفته می شود.