صدور مجوز کاریابی-داخلی

بند 1 - راهنمای ثبت خدمت : ارائه درخواست متقاضی و مراجعه حضوری به واحد اشتغال شهرستانهای تابعه و یا اداره اشتغال وهدایت نیروی کار اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی
بند2- راهنمای پیگیری نتیجه ارائه خدمت : مراجعه حضوری متقاضی به اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی
بند 3- مدارک مورد نیازدریافت خدمت : 
1- ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی تاسیس کاریابی داخلی
2- اصل  تمام صفحات شناسنامه
3- اصل  کارت ملی
4- اصل  کارت پایان خدمت  یا معافیت دائم ( ویژه آقایان )
5- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس )
6- تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان دارای شخصیت حقوقی
7- 2قطعه عکس 4*