نظر سنجی کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور روادید ورود

نظر سنجی کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور روادید ورودنتایج نظرسنجی :
عالی
( 70% )
خوب
( 30% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 0% )