نظرسنجی کاریابی-داخلی

نظرسنجی کاریابی-داخلینتایج نظرسنجی :
عالی
( 50% )
خوب
( 50% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 0% )