نظرسنجی مشاغل خانگی

نظرسنجی مشاغل خانگینتایج نظرسنجی :
عالی
( 37.5% )
خوب
( 25% )
متوسط
( 25% )
ضعیف
( 12.5% )