نظر سنجی خدمات ارائه شده در صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور

نظر سنجی خدمات ارائه شده در صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاورنتایج نظرسنجی :
عالی
( 50% )
خوب
( 40% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 10% )