نظر سنجی تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

نظر سنجی تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آورنتایج نظرسنجی :
عالی
( 66.7% )
خوب
( 11.1% )
متوسط
( 11.1% )
ضعیف
( 11.1% )