راهنمای ثبت و نظارت بر تعاونی

متقاضیان تشکیل تعاونی می‌توانند با مراجعه به سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها به آدرس اینترنتی http://ei.mcls.gov.ir نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر تشکیل تعاونی اقدام نموده و پس از دریافت شماره درخواست، در مراحل بعدی نیز نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام نمایند.