نظرسنجی ورزشی

نظرسنجی ورزشینتایج نظرسنجی :
عالی
( 66.7% )
خوب
( 0% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 33.3% )