به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 63.6% )
خوب
( 18.2% )
متوسط
( 18.2% )
ضعیف
( 0% )