راهنمای معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات

متقاضیان دریافت تسهیلات باید در سامانه کارا به آدرس اینترنتی http://kara.mcls.gov.ir ثبت نام نمایند. ضمن اینکه پیگیری وضعیت رسیدگی به درخواست نیز از طریق سامانه مذکور امکانپذیر خواهد بود