گزارش تصویری سفر وزیر محترم تعاون به شهرستان تفرش در دور سوم سفرهای استانی به استان مرکزی

گزارش تصویری ستاد ارتباطات مردمی اداره کل تعاون استان مرکزی

جشن بزرگ هفته تعاون سال 89 اداره کل تعاون استان مرکزی

بازدید سرزده مدیرکل تعاون استان مرکزی از پروژه های مسکن مهر شهرمهاجران

بازدید مدیرکل تعاون استان مرکزی از شرکت خدماتی قطب صنعتی حاجی آباد