جذب سرباز امریه

این اداره کل در نظر دارد، بر اساس  مجوز شماره 2649 مورخ 1396/01/15وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از میان مشمولین سربازی واجد شرایط برای سال 1396 ، اقدام به جذب سرباز امریه تعاون یار نماید. لذا متقاضیان پس از دریافت فایل شرایط جذب و مطالعه دقیق آن، در صورت دارا بودن شرایط، فرم درخواست امریه را دریافت و تکمیل کرده، به همراه مدارک و مستندات به ساختمان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به آدرس: اراک، فاز یک شهرک شهید بهشتی، رو به روی هتل پیام مراجعه نمایند.

ضمناً متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن  33140058-086 داخلی 124 تماس حاصل نمایند.