تماس با اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان مرکزی

اداره کل

آدرس : اراک - هپکو ، فاز یک شهرک شهید بهشتی ، روبروی هتل پیام - کدپستی 3135- 5- 38189

تلفن گویا:   3124444

تلفن :33132525، 33132097-086 دورنگار : 33134200 ، 33132512-086

آدرس وب سایت اداره کل : www.markazi.mcls.gov. ir

 

صفحه نخست » صفحه نخست » تماس با ما

تماس با ادارات و نمایندگی های تعاون،کارو رفاه اجتماعی شهرستانها

َشهرستان                کد            تلفن              نام رئیس/سرپرست                               

اراک    

086 33121484   آقای ملوکی
 
محلات 086 43249011   آقای  علی حسن زاده  
شازند 086 38224773   آقای جعفری
 
ساوه
086 42222360   آقای حق پرست
 
دلیجان 086 44221780   آقای  معصومی
 
خمین 086 46341930   آقای مختاری
 
تفرش
086 36222232   آقای  احمد محبعلی  
کمیجان 086 35454948   آقای ینگی ملکی

 زرندیه

086 45227911  

 خدادادی

 
 آشتیان 086 37224354    نظریان