پنج شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

  • اذان صبح ۰۴ : ۵۹ : ۳۲
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۲۲ : ۴۱
  • اذان ظهر ۱۲ : ۲۰ : ۲۱
  • غروب خورشید ۱۸ : ۱۸ : ۳۲
  • اذان مغرب ۱۸ : ۳۵ : ۱۷
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۸ : ۲۰