اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی / راهبرد مشارکت الکترونیکی دستگاه

راهبـــــرد مشـــارکـت اداره کــل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

با توجه به اینکه درجامعه کنونی کنترل و نظارت بر دستگاه های گسترده با روش ها وابزارهای سنتی  به خوبی میسر نمی شود، استفاده از امکانات و تکنولوژی روز که بتواند فاصله بین دستگاه ها و مردم شریف را از میان بردارد، ضروری است. ، لذا با توجه به  بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 1395 / 12 /28 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

 این اداره کل  با انتشار بخش نظرات و پیشنهادات  در تارنما دستگاه، نسبت به دریافت پیشنهادات مردمی و سایر دستگاههای زیر مجموعه و مرتبط  جهت بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما راهنمای خوبی بابت فراهم نمودن شرایط مطلوب خدمت رسانی در این اداره کل  خواهد بود.

 


نظرات و پیشنهادات

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید