اخبار

برنامه های ورزشی پیش بینی شده هیات ورزش کارگری استان مرکزی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر سال1398

برنامه های ورزشی پیش بینی شده هیات ورزش کارگری استان مرکزی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر سال1398

برنامه های ورزشی پیش بینی شده به مناسبت گرامیداشت

 دهه مبارک فجر سال 1398

ردیف

نوع فعالیت

مکان برگزاری

تاریخ

1

مسابقات فوتسال شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

12/11/98

2

مسابقات بسکتبال شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

13/11/98

3

مسابقات پینگ پنگ شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

15/11/98

4

مسابقات تیراندازی شرکت هپکو

سالن تیراندازی هپکو

20/11/98

5

مسابقات طناب کشی شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

21/11/98

6

مسابقات شطرنج شرکت هپکو

سالن جلسات شرکت هپکو

16/11/98

7

مسابقات شنا شرکت ایرالکو

استخر صدف

13/11/98

8

مسابقات بدمینتون  شرکت ایرالکو

سالن شهدای آلومینیوم

06/11/98

9

مسابقات تنیس روی میز آقایان  شرکت ایرالکو

سالن شهدای آلومینیوم

12/11/98 لغایت 16/11/98

10

مسابقات شطرنج  شرکت ایرالکو

اتاق شطرنج

14/11/98

11

مسابقات سنگنوردی آقایان  شرکت ایرالکو

سالن شهدای آلومینیوم

13/11/98

12

مسابقات فوتسال  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

18/10/98 لغایت 21/11/98

13

مسابقات کیک بوکسینگ  شرکت ایرالکو

سالن شهرصنعتی

14/11/98

14

مسابقات دوچرخه سواری  شرکت ایرالکو

پارک جنگلی باهنر

15/11/98

15

مسابقات دارت آقایان  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

15/11/98

16

مسابقات دو و میدانی  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

16/11/98

17

مسابقات باستانی  شرکت ایرالکو

سالن باستانی ایرالکو

12/11/98

18

مسابقات تنیس روباز آقایان  شرکت ایرالکو

زمین تنیس ایرالکو

22/10/98 لغایت 20/11/98

19

مسابقات طناب کشی  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

01/11/98 لغایت 17/11/98

20

مسابقات تک پرس  شرکت ایرالکو

الن شهدای آلومینیوم

13/11/98

21

مسابقات تنیس روی میز بانوان  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

14/11/98

22

مسابقات بسکتبال بانوان  شرکت ایرالکو

سالن شهرصنعتی

17/11/98

23

مسابقات والیبال بانوان  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

10/11/98

24

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان  شرکت ایرالکو

سالن شهرصنعتی

16/11/98

25

مسابقات بدمینتون بانوان  شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

02/11/98

26

مسابقات کاراته بانوان

سالن شهرصنعتی

17/11/98

27

کوهپیمایی خانوادگی شرکت ایرالکو

منطقه گردشگری گردو

16/12/98

28

مسابقات  والیبال آقایان شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

22/10/98 لغایت 15/11/98

29

مسابقات  بسکتبال آقایان شرکت ایرالکو

سالن امام خمینی (ره)

18/10/98 لغایت 21/11/98

30

مسابقات فوتسال شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

18/10/98 لغایت 05/11/98

31

مسابقات والیبال  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

18/10/98 لغایت 21/11/98

32

مسابقات بسکتیال  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

22/10/98 لغایت 17/11/98

33

مسابقات هندبال  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

02/11/98 لغایت 11/11/98

34

مسابقات داژبال  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

23/10/98 لغایت 25/11/98

35

مسابقات دو و میدانی  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

ایام دهه فجر

36

مسابقات تنیس روی میز  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

ایام دهه فجر

37

مسابقات کراس فیت  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

19/11/98

38

مسابقات پاورلیفتینگ  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

03/11/98

39

مسابقات شنا  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

18/11/98

40

مسابقات شطرنج شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

13/11/98

41

مسابقات دوچرخه سواری  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

ایام دهه فجر

42

مسابقات تیراندازی  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

ایام دهه فجر

43

مسابقات شنا بانوان  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

14/11/98

44

مسابقات شطرنج بانوان  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

16/11/98

45

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

16/11/98

46

مسابقات تیراندازی بانوان  شرکت ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

ایام دهه فجر

47

مسابقات عکاسی با موبایل ازکارخانه ماشین سازی

مجموعه ورزشی شهید سمیعی

ایام دهه فجر

48

مسابقات فوتسال کارگران شهرستان ساوه

شهرک صنعتی کاوه

29/10/98 لغایت 23/11/98

49

مسابقات والیبال کارگران شهرستان ساوه

شهرک صنعتی کاوه

30/10/98 لغایت 23/11/98

50

مسابقات فوتسال شرکت پتروشیمی

شهر مهاجران

28/10/98 لغایت 02/11/98

51

مسابقات پاورلیفتینگ کارگران استان

اراک

03/11/98

52

مسابقات بوکس کارگران استان

اراک

24/10/98

53

مسابقات تنیس روی میز بانوان کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

54

مسابقات بدمینتون بانوان کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

55

مسابقات والیبال بانوان کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

56

مسابقات شنای کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

57

مسابقات فوتبال کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

58

مسابقات فوتسال کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

59

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان کارگران استان

اراک

24/10/98

60

مسابقات فوتبال روی میز آقایان کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

61

مسابقات فوتبال روی میز بانوان کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

62

مسابقات دوچرخه سواری کارگران استان

اراک

دهه مبارک فجر

63

فوتبال کارگران کمباین سازی

سالن واگن پارس

13/11/98 لغایت 23/11/98

64

مسابقات بسکتبال کارگران کمباین سازی

سالن واگن پارس

14/11/98 لغایت 20/11/98

65

مسابقات پینک پنگ کارگران کمباین سازی

سالن واگن پارس

13/11/98

66

مسابقات فوتبال روی میز کارگران کمباین سازی

سالن واگن پارس

15/11/98

67

مسابقات کوهنوردی کارگران کمباین سازی

قله سفید خانی

20/11/98

68

مسابقات والیبال  کارگران کمباین سازی

سالن واگن پارس

14/11/98 لغایت 27/11/98

69

مسابقات دارت  کارگران کمباین سازی

سالن کمباین سازی

13/11/98

70

مسابقات داژبال  کارگران کمباین سازی

سالن شرکت آلومرول

24/11/98

71

مسابقات شطرنج  کارگران کمباین سازی

سالن کمباین سازی

16/11/98

72

مسابقات فوتسال کارگران شرکت گام

سالن پنج مرداد

16/11/98 لغایت 18/12/98

73

مسابقات فوتبال دستی  کارگران شرکت گام

سالن داخل کارخانه

17/11/98

74

مسابقات دارت  کارگران شرکت گام

سالن داخل کارخانه

24/11/98

75

مسابقات تنیس روی میز  کارگران شرکت گام

سالن داخل کارخانه

24/11/98

76

مسابقات فوتسال کارگران شرکت تکلان

مجموعه ورزشی کارگران

12/11/98 لغایت 17/11/98

77

مسابقات تنیس روی میز کارگران شرکت تکلان

شرکت تکلان

14/07/98

78

مسابقات تیراندازی کارگران شرکت آذرآب

سالن واگن پارس

ایام دهه فجر

79

مسابقات دارت بانوان  کارگران شرکت آذرآب

نماز خانه شرکت

ایام دهه فجر

80

مسابقات آمادگی جسمانی  کارگران شرکت آذرآب

داخل کارگاه شرکت

ایام دهه فجر

81

مسابقات فوتسال  کارگران شرکت آذرآب

سه جانبه

ایام دهه فجر

82

مسابقات شطرنج  کارگران شرکت آذرآب

داخل کارخانه

ایام دهه فجر

83

مسابقات دارت آقایان کارگران شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

19/11/98

84

مسابقات دارت بانوان  کارگران شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

20/11/98

85

مسابقات فوتبال دستی آقایان کارگران شرکت هپکو

سالن ورزشی هپکو

21/11/98

86

مسابقات والیبال کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

28/10/98 لغایت 21/11/98

87

مسابقات فوتسال  کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

21/10/98 لغایت 20/11/98

88

مسابقات بسکتبال  کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

15/11/98 لغایت 20/11/98

89

مسابقات شطرنج  کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

13/11/98 لغایت 16/11/98

90

مسابقات تنیس روی میز  کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

18/11/98 لغایت 19/11/98

91

مسابقات تیراندازی  کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

20/11/98

92

مسابقات رزمی  کارگران واگن پارس

سالن چندمنظوره شرکت

21/11/98

93

مسابقات وزنه برداری کارگران واگن پارس

سالن کارگران اراک

18/11/98

 

۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹
روابط عمومی هیات ورزش کارگری استان مرکزی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید