نرم افزار و راهنمای افراد کم توان

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در راستای خدمات دهی آسان و سریع به اشخاص توانخواه اقدام به بارگزاری نرم افزاری خاص به همراه راهنمای نصب آن نموده است.