آدرس و تلفن ادارات و نمایندگی تعاون شهرستانها

َشهرستان               کد                                     تلفن اداره                             دورنگار                  نام رئیس / سرپرست            

مدیرکل

معاونین

حراست اداره کل

روسای ستادی

     
اراک
0861
 2-3120700
3135251
آقای  رضا شمشیریان
 
محلات
0866322
7973
1111
آقای  علی حسن زاده
 
شازند
0862422 
ساوه 
0255
2220277
2227455
آقای  محمد حقیقی
 
دلیجان
0866422 
خمین
0865 
تفرش
0862622
9550
3808
آقای  احمد محبعلی
 
نمایندگی کمیجان
 0862545
4948
 4948
آقای  داود کاوئی
 
نمایندگی آشتیان
0862722 
نمایندگی زرندیه
0256522 
نمایندگی خنداب
0861
3120701
-
آقای علی محمدی
 
 آدرس اداره کل تعاون : اراک - میدان حافظ - بلوار فاطمیه - کدپستی 3163-5-38189
آدرس اداره تعاون محلات: محلات - خیابان امام خمینی(ره) - روبروی هجده دستگاه
آدرس اداره تعاون خمین : خمین - خیابان جهاد - جنب میدان خاتم الانبیاء
آدرس اداره تعاون تفرش : تفرش - بلوار شهید مطهری
آدرس اداره تعاون شازند: شازند - خیابان قدس
آدرس اداره تعاون دلیجان : دلیجان - بلوار فاضل نراقی - روبروی سازمان تامین اجتماعی
آدرس اداره تعاون اراک : اراک - جنب پل شهرصنعتی - بلوار گلها
آدرس نمایندگی زرندیه : مامونیه - خیابان امام خمینی(ره) - ساختمان میلاد
آدرس نمایندگی آشتیان: آشتیان - بلوار امام (ره) - کوی میثم
آدرس نمایندگی خنداب : خنداب - ساختمان محل فرمانداری