صفحه نخست » تسهیلات بخش تعاون

واحد تسهیلات

تعاریف

1. طرحهای ایجادی (طرح های جدید)

طرحهای ایجادی به طرحهائی اطلاق می‌شود که در ابتدافاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدیدی خواهد شد.
طرحهای توسعه به طرحهائی اطلاق می‌شود، که دارای پیشینه فعالیت اقتصادی و تولیدی بوده و اجرای آنها منتج به افزایش کمی یا کیفی تولید خواهد بود.

2. طرحهای نیمه تمام

به طرح هائی اطلاق می گردد که بخشها ئی از مراحل اجرائی طرح انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهمترین آنها عدم تامین مالی و عدم توان فنی و اجرایی متقاضی می باشد، طبق برنامه زمانبندی طرح به مرحله بهره برداری نرسیده و تکمیل و بهره برداری از آن نیاز به احراز توجیه پذیری طرح و تامین مالی خواهد داشت.

3. طرح های بازسازی و نوسازی

به طرحهائی اطلاق می شود که دارای سابقه فعالیت بوده و بدلایل متعددی از جمله عدم برخورداری از دانش فنی روز، قدمت ماشین آلات و مستهلک بودن آن نیاز به باز سازی و نو سازی دارند.

4. سرمایه در گردش

منظور تامین دارائیهای جاری مورد نیاز متقاضی جهت بهره برداری مطلوب از تعاونی فعال از طریق تامین مالی کوتاه مدت،متناسب با یک دوره تولید خواهد بود.

5. بانک عامل

بانک توسعه تعاون و سایر بانکهای عامل که مطابق تفاهمنامه منعققد شده با وزارت تعاون متعهد به پرداخت تسهیلات به شرکتهای تعاونی می باشند.

7. متقاضی تسهیلات

شرکت های تعاونی که نسبت به ثبت درخواست خود در طرحهای ایجادی ، نیمه تمام ، سرمایه در گردش و باز سازی و نوسازی با مراجعه به اداره تعاون شهرستان اقدام می نمایند.

 معیارهای اساسی تعیین طرحهای اولویت دار بخش تعاون

معیارهای اساسی تعیین طرحهای اولویت دار بخش تعاون معیارهای اساسی تعیین طرحهای اولویت دار بخش تعاون

 اطلاعات مورد نیاز :

عملکرد واحد تسهیلات اداره کل تعاون استان در سال 89 عملکرد واحد تسهیلات اداره کل تعاون استان در سال 89

   فزمهای مورد نیاز :

فرم ویژه دریافت تسهیلات ثابت فرم ویژه دریافت تسهیلات ثابت

فرم ویژه دریافت تسهیلات سرمایه درگردش فرم ویژه دریافت تسهیلات سرمایه درگردش

 
فرم خام شماره یک بنگاههای زودبازده و کارآفرین فرم خام شماره یک بنگاههای زودبازده و کارآفرین

فرم خام شماره دو بنگاههای زودبازده و کارآفرین فرم خام شماره دو بنگاههای زودبازده و کارآفرین

فرم خام شماره سه بنگاههای زودبازده و کارآفرین فرم خام شماره سه بنگاههای زودبازده و کارآفرین

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام سرمایه در گردش با عاملیت بانکهای ملی - صادرات و سپه

1- کلیه مجوزهای اخذ شده و پروانه بهره برداری

2- لیست بیمه کارکنان شاغل در محل طرح

3- لیست مواد اولیه مورد نیاز و قیمت آنها برای یک خط تولید یکساله

4- نامه معرفی اداره تعاون شهرستان به همراه فرم ویژه دریافت تسهیلات سرمایه ردگردش

مدارک مورد نیاز برای دریافت وامهای اساسی و ثابت توسط تعاونیها

1- نقشه های ساختمانی و تاسیساتی طرح

2- مدارک اعضای تعاونی (کپی شناسنامه ، پایان خدمت ، آخرین مدرک تحصیلی و ...)

3- مدارک حقوقی تعاونی (کپی اساسنامه ، روزنامه رسمی آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ، شرکت نامه و.... )

4- مدارک مربوط به محل اجرای طرح (سند مالکیت ، دفترچه قرارداد شرکت شهرکها ، اجاره نامه و ....)

5- مجوزهای اخذ شده (جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، محیط زیست ، بهداشتی برای صنایع غذایی و ...)

6- مجوزهای تامین انرژی (برق ، آب ، گاز ، تلفن و ....)

7- طرح توجیهی کامل

8- پیش فاکتورهای معتبر بنام شرکت تعاونی (دارای تاریخ ، شماره ، آدرس ، مشخصات فنی دقیق و ...)

9- درخواست کتبی و گزارش کارشناس از اداره تعاون شهرستان محدوده طرح

 

 

چکیده طرح تولید

1- نام شرکت تعاونی 
2- نوع تولید
3- محل اجرای طرح
4- میزان پیشرفت طرح
5- توانمندی بالقوه و بالفعل متقاضی یا عوامل مدیریتی طرح برای کسب سهم بازار
6- سطح علمی هر یک از عوامل اجرائی و مدیریتی طرح
7- سابقه فنی قبلی در اجرا یا بهره برداری از طرحهای مشابه یا حتی متفاوت
8- تیم های همکار یا مشاوران در زمینه های مختلف فنی و . . .
9- میزان دارائیهای سهامداران
10- سوابق مالی طرحهایی که قبلا توسط متقاضی اجرا گردیده اند
11- ظرفیت عملی سالیانه
12- مشخصات فنی محصول
13- روش تولید
14- مشخصات ماشین آلات خارجی به تفکیک ظرفیت،قیمت،شرکت و کشور سازنده
15- مشخصات ماشین آلات داخلی به تفکیک ظرفیت،قیمت و شرکت سازنده
16- نحوه تامین دانش فنی
17- مساحت زمین
18- مساحت زیر بنا به تفکیک تولیدی و غیر تولیدی
19- تعداد نیروی انسانی
20- میزان مصرف سالیانه انرژی به تفکیک برق و آب و سوخت
21- میزان سرمایه گذاری ثابت
22- میزان سرمایه در گردش
23- میزان سرمایه گذاری کل
24- قیمت تمام شده واحد محصول در ظرفیت نهایی
25- قیمت فروش واحد محصول در ظرفیت نهایی
26- قیمت فروش کل در ظرفیت نهایی
27- میزان سود سالیانه در ظرفیت نهایی
28- نقطه سر به سر
29- زمان بازگشت سرمایه
30- نرخ بازده داخلی
31- نسبت سرمایه گذاری ارزی به سرمایه گذاری ثابت
32- نحوه تهیه و تامین مواد اولیه برای طرح های خاص از مراجع ذیصلاح